Få nettbutikken din listet på Rabatt24.no!

Her kan du sende oss informasjon om nettbutikken din for å få den listet. Vær obs på at det stilles strenge krav til kvaliteten på butikkbeskrivelsen som sendes inn.

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å skrive en god tekst. Innsendte beskrivelser gjennomgås manuelt, og butikker som ikke følger kravene under vil enkelt og greit bare ikke godkjennes. Dette skjer ofte, så gjør det skikkelig første gang, så sparer du deg selv og oss for ekstra arbeid. Takk!

Krav:
- Epostadressen som oppgis må være tilknyttet domenet til nettbutikken.
Eksempel: post@nettbutikkens-domene.no.
- Beskrivelsen må være ikke publisert andre steder på nettet.
Ikke kopier inn deler av teksten fra andre steder. Teksten MÅ være 100% unik, ellers blir ikke butikken godkjent.
- Beskrivelsen må inneholde minst 40 ord.
- Skriv sammenhengende, objektivt og i tredjeperson (dvs, ikke "vi").


- Det er kun butikkrepresentanter som kan legge til butikker hos oss. Vennligst bekreft at du enten eier eller arbeider i butikken.
Ja, jeg kan representere butikken - Nei